Szolnoki Bagdetta fajtaleírás

 

 

Származási hely: Magyarország, a Nagyalföld központjában, Szolnok és annak közvetlen környékén, ahol a 20-as években tenyésztették ki karrierek, dragonok, és utazó postagalambok keresztezésével. A fajtaleírását 1954-ben fogadták el.

 

Összbenyomás: Erős testű, a postagalamboktól nagyobb, izmos galambfajta. Legfőbb jellemvonásai a fej, az állás és az intenzív szín.

 

Testfelépítés ,testtartás  Középmagas állású ,erős galamb .Kissé hosszúkás testű ,enyhén emelt mellel .A kifejlett galambok élő tömege 600-650 gramm között változik.

 

Fej: A közepesnél erősebb ,homloka erősen domborodó ,olyannyira hogy a csőrrel egyenes vonalat képez .A fejtető domború ,nem lapos ,és hátrafelé szép íveléssel megy át a nyakba .A fej mindig sima.

 

Szemek, szemgyűrűk: Élénk, tüzes tekintetűek. A szemek színe a fehéreknél sötétbükköny, más színűeknél narancsvörös. A szemgyűrűk szélesek, kétsorosak. A szemgyűrűk színe fehér és citromsárga közötti átmenet. Sima szövésűek nem ripacsosak.

 

Csőr: Kissé lefele irányuló, vastag, tokszerű, 30mm hosszú a felső csőrkáva hegye az alsó kávára hajló, de azzal tokszerűen záródik. Az orrdudor hosszúkás, háromszögletű, enyhén duzzadt, szimmetria vonalában osztott, sima felületű, fehéren porozott. A csőr színe a fehéreknél kissé rózsaszínben játszó, más színűeknél csontszínű. A feketék, a kékek, és a hamvasoknál mutatkozó jelzettség a felső csőrkáván elfogadott.

 

Nyak: Közepes hosszúságú és vastagságú, tartása függőleges. A fej irányában csak mérsékelten elvékonyodó. A toroktáj kis ívben kikerekített.

 

Mell: Széles, telt de nem előreálló.

 

Hát: Erős, széles, a farok felé egyenletesen elkeskenyedő. A farok vonalával együtt egyenletesen lejtő

 

Szárnyak: Erősek, szorosan testhezállóak. Az evezőtollak a farktollakon nyugszanak, egymást nem keresztezik, és csaknem a kormánytollak végéig érnek.

 

Farok: Keskeny, lefelé irányuló, a háttal egyenes vonalat alkot, a földet nem érinti.

 

Lábak: Közepes hosszúságúak, erősek, élénkvörös színűek, tollatlanok, enyhén rogyasztott állásúak. A karmok világos színűek.

 

Tollazat: Dús, tömött, fényes, szorosan a testhez simuló.

A tollazat színe: Elismertek fénylő egyszínűekként: feketében, fehérben, sárgában, vörösben, csokoládé színben (olajszínű a test minden táján, csak az evezőtollak végei világosbarna fakók), hamvasban (csaknem megegyezik a csokoládészínűvel, kivéve a farok illetve az evezőtollak végeit, azok hamuszínűek), és egyszínű ezüstben. A tarkázottság nem megengedett.

Enyhe hibák: A kívánatosnál meredekebb állás, kissé egyenlőtlen felületű enyhén előredomboruló orrdudor, laposan ívelt torokhajlat.

 

Súlyos hibák: Durva nagy test, alacsony állás, laza tollazat, lankás vagy tört ívű csőr homlokvonal, keskeny lapos fej. Vékony, rövid, vízszintes tartású, szabálytalanul záródó csőr. Az előírttól eltérő színű (vöröses), rücskös szemgyűrű. Hosszú, ívelt tartású nyak, erősen előredomborodó mell, farok mellé érkező vagy ejtett tartású evezők, széles vagy hosszú farok. Fakó, matt tollazat. Színes egyedeknél fehér tollak.

 

 

Gyűrűméret: 9 mm II.

 

Description of Szolnok Bagdetta

 

 

Provenance:Hungary, the centre of Lowlands, Szolnok and the direct area of it, it was bred crossing with carriers, dragons and travelling carrier pigeons in 1920s. Description of class was accepted in 1954.

 

General condition:Strong body, it is bigger than carrier pigeons and stout. Main characteristic features are its head, position and its intensive colour.

 

Structure of body, posture:  Medium tall standing, strong pigeon. It has a bit oblong body, with mildly raised chest. Weight of full blown pigeons are between 600-650 gramm.

 

Head: Stronger than the medium one, forehead cambers intensly, it forms straight line with the beak. Top of the head is cambered, it does not flat, running back to neck with nice sweep. Head is always smooth.

 

Eyes, eye ceres:They has intense, fierce sight. White types have dark vetch, in the case of other ones are orange. Eye ceres are wide and two- rowed. Colour of eye ceres is transition between white and yellow. They are smooth weaved, and are not rough.

 

Beak:A bit downward, thick, boksz-like, 30 mmlong, the upper beak edge tends to the lower one, but it closes with it box-like. Tip of the beak is oblong, triangular, mildly turgid, symmetrically divided, flat and white. White types of pigeons have mildly pink beak, the others have cream coloured one. Marking at the upper edge of the beak is accepted in the case of black, blue and peachy pigeons.

 

Neck: Medium lenght and thickness, its position is vertical. It is moderately extenuated towards the head. Arch of throat is small.

 

Chest:Wide, full, but it does not stand forth.

 

Back: It is strong, wide, steadily tapered towards the tail. It is steadily slopes with the line of tail.

 

Wings:Strong, close-fitting. Pens pillowed on quill-feather, do not cross each other and nearly reach the end of the feathering of tail.

 

Tail:Narrow, running down, it creats straight line with the back, does not touch the ground.

 

Feet:Medium lenght, strong, scarlet colour, no feather in them, mildly sinking position. Claws are light.

 

Feather:Rich, dense, bright, close fitting.

Colour of feather: Aknowledged as shining self-coloured: black, white, yellow, red, chocolate brown (oil-like colour everywhere on their body, only the end of the quillsis light brown), peachy (nearly same as the chocolate brown, except the end of the tail and the quill, because they are livid) and self- coloured silver. Patchiness is not allowed.

Moderate failures:Steeper position than would be right, slightly unequel, mildly standing forth surface of wattle, flatly cambered arch of throat.

 

Serious failures:Rough, big body, low position, easy feathuring, hollow, broken arched horehead line of beak, thin, flat head. The beak is narrow, short, its position is horisontal, irregularly closed. Eye cere is different from the requirements regarding its colour, it is rugged. Neck is long, It neck is long, arched position, chest cambers ahead intensly, dropped wings, wide or long tail. Pale, matt feathering. Colourful pigeons have white feather.

 

 

Size of ring: 9 mmII.

 

Oldalmenü
Diavetítő